Jokelan Kisan sääntömääräinen syyskokous 28.11 klo 18.00 Kisan majalla

  • Tulosta

Sääntömääräinen syyskokous

Aika:  28.11.2016 klo 18:00
Paikka:  Kisan maja, Ridasjärventie 137, 05400 Jokela

Esityslista
1.  Kokouksen avaaminen
2.  Kokouksen järjestäytyminen
3.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.  Esityslistan hyväksyminen
5.  Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
6.  Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle
7.  Hallituksen puheenjohtajan valinta
8.  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
9.  Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista lajijaoksista
10.  Päätetään seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
11.  Tilintarkastajan valinta
12.  Muut esille tulevat asiat.
13.  Kokouksen päättäminen