Rekisteriseloste (myClub-jäsenhallinta)

REKISTERISELOSTE

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
    Laatimispäivä: 27.1.2017

1. Rekisterin pitäjä

    Voimistelu ja Urheiluseura Jokelan Kisa ry
    0365096-5
    Rivitie 9b, 05400 JOKELA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

    Jari Kuusrainen
    Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
    040-5747 945

3. Rekisterin nimi

    JokelanKisa myClub-jäsenhallinta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan seuraavien palvelujen toteuttamiseen: jäsenhallinta, laskujen ja maksujen hallinta, ilmoittautumisten hallinta, tiedotteiden hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, läsnäoloseuranta, käyttäjätunnistus ja toiminnan tilastointi.

Tietoja säilytetään myClub-asiakassuhteen jatkumisen ajan. myClub-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä.
Jäsen voi erota yhteisöstä itse pyytämällä jäsenrekisterivastaavaa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä tai olemalla kirjautumatta yhteisöön. Jäsenen katsotaan eronneen yhteisöstä, jos hän ei ole kahteen (2) vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan. Tällöin yhteisö poistaa henkilön ilmoittamat tiedot jäsenrekisteristä sekä käyttäjätunnuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä.

    Etunimi
    Sukunimi
    Syntymäaika
    Sukupuoli
    Yhteystiedot
    Pelinumero
    Jos ei JoKi jäsen niin tieto seurasta jonka jäsen
    Tiedot rekisteröidyn myClub-palvelukäytön asetuksista
    Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyviä tietoja
    Tiedot tapahtumiin osallistumisesta
    Tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista
    Rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Paitsi siinä vaiheess kun otamme käyttöön MyClub-lisäpalveluita kuten verkkolaskut, verkkomaksut, perintäpalvelut, voidaan seuraavia tietoja luovuttaa myClub-yhteistyökumppaneille vain kyseisen palvelun suorittamista varten: Jäsenen etunimi, sukunimi tai huoltajan etunimi, sukunimi, jäsenen yhteystiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

myClub-palvelun (www.myclub.fi) rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen.

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organisaatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Tällaisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja, valmentajan ja apuvalmentajan käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjestelmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten (myClub-palveluntarjoaja)

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkastaa omat tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkistaa omat tietonsa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Lisätietoja