Sääntömääräinen vuosikokous, 17.6.2019 klo 18.00 Kisan majalla

  • Tulosta

Jokelan Kisa

VUOSIKOKOUS
AIKA JA PAIKKA  17.6.2019 klo 18.00 Kisan maja

1 KOKOUKSEN AVAUS
2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkistajien valinta

5 TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN 2018 (siirtyy ylimääräiseen kokoukseen) 
6 TILINPÄÄTÖKSEN 2018 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN (siirtyy ylimääräiseen kokoukseen) 
7 TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE
8 SEURAN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN
9 SEURAN ALOITTEET ERI JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖLLE
10 SEURAN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

11 JOKELAN TEKONURMI OY SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN 

12 KOKOUKSELLE TEHTYJEN ESITYSTEN JA MUIDEN ESILLE TULLEIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN