Jokelan Kisan sääntömääräinen syyskokous 26.11.18 klo 18.00 Kisan majalla

  • Tulosta

Sääntömääräinen syyskokous

Aika:  26.11.2018 klo 18:00
Paikka:  Kisan maja, Ridasjärventie 137, 05400 Jokela

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta
8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
9. Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista lajijaoksista
10. Päätetään seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
11. Tilintarkastajan valinta
12. Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle (kevätkokouksesta siirretty)
13. Seuran jäsenmaksusta 2019 päättäminen
14. Muut esille tulevat asiat.
15. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Jokelan Kisa ry hallitus