Sääntömääräinen vuosikokous, uusi päivä 23.4.2018 klo 18.00 Kisan majalla

  • Tulosta

Jokelan Kisa

VUOSIKOKOUS
AIKA JA PAIKKA  23.4.2018 klo 18.00 Kisan maja

1 KOKOUKSEN AVAUS
2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkistajien valinta

5 TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄSYMINEN 2017
6 TILINPÄÄTÖKSEN 207 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN
7 TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE
8 SEURAN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN
9 SEURAN ALOITTEET ERI JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖLLE
10 SEURAN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
11 KOKOUKSELLE TEHTYJEN ESITYSTEN JA MUIDEN ESILLE TULLEIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN