Ylimääräinen vuosikokous 19.4.2016

  • Tulosta

Jokelan Kisa ry:n ylimääräinen vuosikokous, tilinpäätöksen käsittely (edellisessä kokouksessa tilintarkastajan lausunto ollut vielä käytettävissä).

Jokelan Kisa ry
VUOSIKOKOUS - jatko


AIKA JA PAIKKA  19.4.2016 klo 19.00 Kisan maja

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkistajat

5 TILINPÄÄTÖKSEN 2015 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

6 TILINPÄÄTÖKSEN 2015 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
HALLITUKSELLE

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN